Forskning og utvikling (A.I)

Med innovativ teknologi og ledende forskning utvikler vi fremtidens digitale tann- og helseløsninger

Boneprox – Forskning og utvikling (A.I)

Boneprox investerer mye i forskning og utvikling. Vi fokuserer på sammenhengen mellom tannhelse og helse gjennom kunstig intelligens. Vi jobber for å effektivisere tann- og helsevesenet, med søkelys på trygghet og sikkerhet. Gjennom våre tette samarbeid med profesjonen sikrer vi at våre innovasjoner møter behovene til pasienten, klinikken og spesialisten.

Vår modell for kariesdeteksjon er basert på Nord-Europas største datainnsamling av intraorale røntgenbilder som er annotert av 6 forskjellige spesialister. Modellen klassifiserer karies i syv ulike kategorier. De fem første kategoriene tilsvarer Espelid og Tveits karakterkriterier for karies:

    • Grad 1 (1): radiolucens (røntgenskygge på grunn av mangel på materiale) inn i den ytre halvdelen av emaljen
    • Grad 2 (2): radiolucens i indre halvdel av emaljen, sprer seg ikke inn i dentinet
    • Grad 3 (3): radiolucens inn i den ytre tredjedelen av dentinet, dvs. innenfor en tredjedel (1/3) av dentinet
    • Grad 4 (4): radiolucens til to tredjedeler av dentintykkelsen
    • Grad 5 (5): radiolucens i den indre tredjedelen av dentinet

De resterende to kategoriene refererer til: sekundære lesjoner (SL), lesjoner relatert til fyllinger og andre prosedyrer samt andre radiolucent områder som brukeren ikke kan identifisere som noen av de tidligere kategoriene (ukjent klasse (UNK)).
Last opp hvilken som helst intraoral røntgen, og du vil umiddelbart motta et resultat som viser plasseringen og identifiseringen av proksimal karies, klassifisert som enten Emalje [grad 1 & 2], dentin [grad 3-5] eller sekundær lesjon [grad 6 & 7].

Bentapsmodellen er basert på vår tannsegmenteringsalgoritme, kombinasjonen beregner prosentandelen av bentap på både maxilla og mandibula. Modellen evaluerer et panoramisk (OPG) røntgenbilde ved å identifisere emaljen til hver tann, kjevelinjen i både overkjeven og underkjeven og markerer tuppen av tannen (apex). Tjenesten/produktet i seg selv vil vise hver tann med de tre segmentene og en prosentverdi for relativt bentap, alt visualisert med farger for enkelt å kunne identifisere områder av interesse.

Den kefalometriske modellen kan umiddelbart gi landemerke- og vinkeldeteksjon for å hjelpe tannleger og spesialister med å evaluere og hjelpe pasienter. Modellen kartlegger de 21 vanligste landemerkene [1] og genererer viklene basert på innspill fra brukeren. Modellen kan i dag skape planer etter de 12 mest brukte analysemetodene [2]. Modellen er interaktiv, noe som betyr at brukeren kan endre plassering av landemerker og vinkler etter at modellen har fullført analysen.

[1] Sella, Nasion, Orbitale, Porion, Subspinale, Supramentale, Pogonion, Menton, Gnathion, Gonion, Incision inferius, Incision superius, Upper lip, Lower lip, Subnasale, Soft tissue pogonion, Posterior nasal spine, Anterior nasal spine, Articulare, A. point, B. point

[2] Steiner analysis, Wits analysis, Delaire analysis, Downs analysis, Bjork analysis, Tweed analysis, Jarabak analysis, Ricketts analysis, Sassouni analysis, Harvold analysis, McNamara analysis, COGS analysis

Boneprox har utviklet en algoritme for å telle og merke antall tenner på panorama røntgenbilder, i henhold til FDI World Dental Federation-notasjonen (“FDI-notasjon” eller “ISO 3950“). Å telle tenner effektivt og nøyaktig ved bruk av datakunnskap effektiviserer en ellers enkel, men tidkrevende oppgave for mange tannleger, denne modellen brukes også i kombinasjon med våre andre modeller for å navigere i røntgenbilder samt gjøre det enkelt for brukeren å lese rapporter og visualiseringer som kan forbedre pasientkommunikasjonen.

Vil du vite mer?

Ønsker du vite mer om våre priser og hva som passer deg? Kontakt oss så hjelper vi deg videre og vi kjører gjerne en kort demo med deg for å gå gjennom funksjonalitet og eventuelle spørsmål.

Support

Maila Peder
+46 702 805 599
Maila Jacob
+46 731 159 420
Maila Theodor
+47 480 52 758
Maila Sofia
+46 761 175 091