Boneprox mottar 11 millioner for å lede et av verdens største AI-forskningsprosjekter innen tannhelsen

Det er Norges forskningsråd og «Innovasjonsprosjekt i næringslivet» som investerer i prosjektet «AI-Dentify». Forskningsprosjektet har en verdi på over 21 millioner SEK. Boneprox har tatt med tunge samarbeidspartnere inn i prosjektet som SINTEF og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for å bruke A.I i analyse av røntgenbilder for å identifisere orale sykdommer. Dataene som skal benyttes er fra HUNT4 (Helseundersøkelsen i Trøndelag) og prosjektet vil pågå i ca. 4 år. HUNT er en av verdens største helseundersøkelser.

Forekomsten av munnhulesykdommer, hovedsakelig karies og periodontal sykdom, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som gir alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser og reduserer livskvaliteten for de som rammes. I tillegg har vi Covid-19-pandemien

Theodor Remman, medgrunder av Boneprox

Theodor viser til en ny studie” Journal of Clinical Periodontology “utgitt av European Federation of Periodontology (EFP).

Det er ingen grunn til at vi i Norge ikke skal være blant verdens fremste innen A.I-analyse og tannhelse. Vi er derfor stolte og svært takknemlige for at Norges forskningsråd deler vår visjon. Boneprox ønsker å koble sammen helsesektorene slik at munnen i fremtiden inngår som en del av kroppen

Theodor Remman

Les mer: