Informasjon om metode og vitenskapelige studier


Bakgrunn

Innenfor odontologien har man gjennom flere år forsket på ben- og benkvalitet i kjeven. Vanligvis har tannleger høy kompentanse samt god praksis ved vurdering av benstrukturen på røntgenbilder, både intraorale og panoramabilder.

Sammenhengen mellom trabekeltettheten i mandibula vurdert på bakgrunn av dentale intraorale røntgenbilder og BMD-verdier i hofte og ryggvirvler og risiko for fremtidige frakturer er vist både i «Osteodent»-studien fra 2007 og i flere andre studier (ref.). Basert blant annet på resultatene fra «Osteodent»-studien har man i samarbeid med det Odontologiske fakultetet ved Universitetet i Malmø utviklet en digitalisert metode for å beregne trabekeltettheten i mandibula basert på et intraoralt røntgenbilde. Sammen med informasjon om tidligere lavenergifrakturer, familiehistorie og medikamentbruk, gir Boneprox-metoden en indikasjon for fremtidig risiko for osteoporose.

Metoden

Boneprox utfører en digitalisert gransking av røntgenbildet som gir en enhetlig, standardisert og operatør-uavhengig benkvalitetsanalyse. Programvaren bruker intraorale røntgenbilder fra en definert region i underkjevens (mandibelens) premolarområde for å måle trabekulær tetthet og deretter gi en indikasjon på risikoen for osteoporose.

Programvaren bruker digitale bildealgoritmer i kombinasjon med kunstig intelligens for automatisk å velge ROI i det optimale området og analysere den trabekulære strukturen til den valgte regionen.Boneproxs visjon er å oppdage risikoen for osteoporose før den første frakturen oppstår. Boneprox Cut-off points for risiko er således basert på T-score <- 1 (osteopeni).

Boneprox cut-off point:

<6300 for tett benstruktur = negativt resultat (n) >6300 for tynn benstruktur = positivt resultat (p)

Tannlegen gir ikke en diagnose eller et behandlingsforslag, men gjør bare en uttalelse basert på røntgenbildet og tre anamestiske spørsmål. Tjenesten skal derfor ikke under noen omstendigheter brukes i stedet for kontakt, undersøkelse eller behandling av lege. Vår analyse er til tross for en høy grad av treffsikkerhet bare et anbefalingsverktøy og gir derfor ingen diagnose.

Referanser

 1. ”The use of visual assessment of dental radiographs for identifying women at risk of having osteoporosis:The OSTEODENT project.”
  Lindh C, Horner K, Jonasson G, Olsson P, Rohlin M, Jacobs R, Karayianni K, van der Stelt P, Adams J, Marjanovic E, Pavitt S, Devlin H.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008 Feb 23
 2. ”Trabecular pattern in the mandible as bone fracture predictor.”
  Jonasson Grethe, Alstad Torgny, Vahedi Flor, Bosaeus Ingvar, Lissner Lauren, Hakeberg Magnus.
  Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics 2009:108(4):e42-51
 3. ”A prospective study of mandibular trabecular bone to predict fracture incidence in women: A lowcost screening tool in the dental clinic.”
  Jonasson G, et al,
  Bone Oct.2011.
 4. ”Mandibular bone structure, bone mineral density, and clinical variables as fracture predictors: a 15-year follow-up of female patients in a dental clinic.”
  Grethe Jonasson, PhD,a,b and Annika Billhult, PhD.
  ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY, Vol. 116 No. 3 September 2013
 5. ”Att upptäcka benskörhet med digital röntgen – en odontologisk åtgärd?” En klinisk studie.
  Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Diarienummer:2007/602-31/4
  Redovisat vid Odontologiska Riksstämman 2010 i Vetenskapligt Program och granskat av Svenska Tandläkare-Sällskapet.
 6. ”Mandibular trabecular bone as fracture indicator in 80-year-old men and women”
  Hassani-Nejad A, Ahlqwist M, Hakeberg M, Jonasson G.
  Eur J Oral Sci 2013; 121: 525–531. © 2013
 7. ”Mandibular trabecular bone structure in adults with Crohn’s disease”
  Grethe Jonasson & Fredrik Lindberg & Alberto Jorge & Torgny Alstad & Hossein Kashani

Ongoing studies:

https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2018/Kakbenet-kan-avsloja-benskorhet/

”Påverkan på käkarnas benvävnad hos kvinnor med endokrint responsiv bröstcancer i tidigt stadium under behandling med aromatashämmare” Dnr 2014/285-31

”Prognostic value of intraoral radiograph estimating osteoporosis and risk for bonefracture.” Project number : 233191