Pressemeldinger / Nyheter

Boneprox tar nu ett stort steg mot sjukvården genom att ingå ett avtal med Ålands hälso- och sjukvård. Avtalet innebär att Boneprox kommer att leverera radiologiska tjänster, strålfysiker, utbildningar, Konekta samt specialistkonsultationer till sjukhuset.
Detta samarbete ger ÅHS Tandvårdsenhet möjligheten att erbjuda sina patienter de allra senaste och mest effektiva metoderna för CBCT och ha en positiv inverkan vad gäller patientresan från diagnostik till behandling.

“Vi är mycket stolta över att få samarbeta med Ålands hälso- och sjukvård och vi ser fram emot att tillsammans erbjuda den bästa möjliga service till deras patienter”, säger Peder Remman, VD för Boneprox.

Avtalet började gälla från januari 2023 och visar på Boneprox engagemang för att förbättra sjukvården genom att erbjuda den mest effektiva tekniken och kunskapen.

Boneprox lanserar nya tjänsten “Extern granskning av vård och dokumentation”  för att hjälpa hälso- och sjukvårdsinrättningar att navigera i den komplexa processen att säkra försäkringsersättning för sina patienter.

Extern granskning av vård och dokumentation med Lasse Svärd är en tjänst för att säkerställa kvaliteten på vården och dokumentationen inom en organisation. Lasse Svärd är en erfaren och välrenommerad konsult som idag används av flera vårdgivare i hela landet. Extern granskning med Lasse Svärd är en viktig tjänst för att säkerställa kvaliteten på vården, hur den bedrivs och ger möjlighet till förbättringar där det behövs.

Säkerställ att dina behandlingar och dokumentation uppfyller kraven enligt Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen

Granskning av vård och dokumentation avser i vilken grad behandling och dokumentation uppfyller kraven i Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL (framför allt 6 kap 1 § där det framgår att Hälso- och sjukvårdspersonalen (läs tandvårdspersonalen) ska utföra sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (läs tandvård) som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt). Vidare om patientjournalen uppfyller kraven i Patientdatalagen (2008:355), PDL:s och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40 om journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (läs tandvården).

I förtroende granskas ett urval av dina journaler på ett likartat sätt som utförs vid Inspektionen för vård och Omsorg, IVO. Granskningen utgår från drygt etthundra möjliga frågeställningar. Konsultationssvaret kommer förutom ditt eget resultat även innehålla strukturerade riktlinjer (guidelines) för hur en behandling ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt hur en adekvat tandvårdsjournal bör utformas. Efter att du fått resultatet av granskningen får du dessutom under en timme möjlighet att via Teams diskutera resultatet med den externa granskaren.

“Vi är glada över att kunna erbjuda den nya tjänster som kommer att hjälpa våra kunder att göra bättre journalförning av vård och dokumentation”, säger Peder Remman, VD på Boneprox. “Genom att använda tjänsten kan en IVO-besiktning kännas väldigt mycket tryggare.”

Boneprox expertteam består av den erfarna Lasse Svärd f.d. tillsynstandläkare Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, numera extern granskare inom tandvården. Lasse har omfattande kunskap och erfarenhet och verkade som tillsynstandläkare med huvudinriktning att granska legitimerade tandläkares behandlingar och dokumentation fram till maj 2021 då han avslutade sin anställning på IVO. Idag verkar han som konsult för att hjälpa vårdgivare/behandlare att säkerställa att tandvården som meddelas patienter är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att dokumentation följer gällande regelverk.

Boneprox nya tjänst är tillgängliga för alla inom tandvården, oavsett storlek eller specialisering. För mer information om dessa tjänster och hur Boneprox kan hjälpa till att förbättra din verksamhet, besök deras hemsida på boneprox.com.

Med en etablering i Finland tar Boneprox nu ett spännande steg med sin tjänst Konekta. Företaget har redan etablerat sig framgångsrikt i Sverige och Norge, och kommer nu expandera sin närvaro till Finland genom att teckna avtal med sju nya kliniker. Boneprox är utvecklarna av Konekta som är en digital specialistklinik med 800 anslutna kliniker, 22 specialister inom 12 olika specialistområden. Bolaget arbetar för att göra tand- och sjukvården mer effektiv, med fokus på trygghet och säkerhet.

Det är en stor möjlighet för Boneprox att bredda sin verksamhet till Finland, där det finns ett stort efterfrågan på avancerade tekniklösningar för tandvård. Genom samarbetet med de nya klinikerna kommer Boneprox att kunna tillhandahålla sina unika tjänster till en bredare kundbas och stärka sin ställning som en ledande aktör inom branschen.

Konekta by Boneprox är en av de mest innovativa tandvårdslösningarna på marknaden idag, och det kommer definitivt att bidra till att förbättra tandvården i Finland. Genom att använda den senaste tekniken och kunskapen inom tandvård kommer Konekta by Boneprox att hjälpa tandläkare att ge bättre vård till sina patienter och samtidigt förbättra effektiviteten och produktiviteten.

I en tid då digitaliseringen av tandvården är viktigare än någonsin, är det fantastiskt att se företag som Boneprox ta ett ledande ansvar för att stärka branschen. Genom att etablera sig i Finland och samarbeta med kliniker i hela landet kommer Boneprox att fortsätta att leda utvecklingen inom tandvårdsteknologi.

Så, om du är en tandläkare i Finland som söker efter de senaste tekniklösningarna för att förbättra din verksamhet, kan du definitivt ta en titt på Konekta by Boneprox. Vi tror definitivt att du kommer att bli imponerad av det högkvalitativa och innovativa tjänsterna som det erbjuder

HUNT / AI-Dentify, en ny AI-teknologi utvecklas för att revolutionera tandvården. En stor satsning görs nu för att skapa ett AI-verktyg som ska kunna förbättra diagnostiken och behandlingen inom tandvården. Det är Norges Forskningsråd och «Innovationsprojekt i Näringslivet» som satsar på projektet ”AI-Dentify.” Forskningsprojektet har ett värde på mer än 21 miljoner kronor. Boneprox har fått med sig tunga partners in i projektet som SINTEF och Center for Oral Health Services and Research för att använda A.I vid analys av röntgenbilder för att identifiera orala sjukdomar. Datan som ska användas är från HUNT4 (Hälsoundersökningen i Trøndelag) och projektet kommer att pågå i ca. 4 år. Projektet samarbetar med ledande tandläkare och tandtekniker för att säkerställa att verktyget är relevant och användbart inom den kliniska verksamheten.

Det nya AI-verktyget kommer att minska tidsbruk och öka precisionen i diagnostik och behandling, samtidigt som det bidrar till en mer effektiv och hållbar tandvård.

“Detta är en spännande utveckling inom tandvårdssektorn och vi ser fram emot att göra framsteg och se resultat i tiden som kommer” säger Shreya Desai, Head of AI på Boneprox.

Vidare säger Theodor Remman, co-founder av Boneprox “Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom A.I analys och tandhälsa. Vi är därför är vi stolta och mycket tacksamma över att Norges Forskningsråd delar vår vision. Boneprox vill koppla ihop hälsosektorerna så att den orala hälsan i framtiden framträder som en del av kroppen.”

Källa:
https://www.tandlakartidningen.se/nyhet/miljoner-satsas-pa-nytt-ai-verktyg/
https://www.tannlegetidende.no/journal/2021/5/m-1915/Stort_forskningsprosjekt_innen_AI_og_tannhelse
https://www.sintef.no/en/projects/2021/ai-based-analytics-of-dental-images/

Boneprox AB meddelar idag att företaget tar sitt första steg in i sjukvården genom att erbjuda ÖNH-läkare på sin plattform Konekta. Det är ett viktigt steg då Konekta blir bryggan mellan tandvården och sjukvårde.

“Vi är glada att kunna erbjuda vår teknologi och kompetens inom sjukvården. Det är ett naturligt steg i vår utveckling och vi ser fram emot att kunna hjälpa fler patienter med vår lösning”, säger Peder Remman, VD för Boneprox.

Boneprox har tidigare levererat odontologiska konsultationer till hela Skandinavien. Med detta steg in i sjukvården kommer företaget att kunna erbjuda en bredare portfölj av tjänster till sina kunder.

“Vi tror att vår teknologi kommer att göra det möjligt för tandläkare och läkare att kommunicera mer effektivt samt ge bättre kvalité på diagnoser och därmed förbättra vården för patienter”, Peder.

MyDentist väljer Konekta som sin digitala specialistklinik. MyDentist vill sätta patienten i centrum för mer effektiv diagnostik. Det heltäckande avtalet inkluderar användningen av Konekta och specialistkonsultationer för samtliga kliniker.

“Vi är mycket glada över att jobba med MyDentist och vara deras leverantör för kompetensutveckling och kvalitetssäkring”, säger Peder Remman, VD på Boneprox. “Vi erbjuder en komplett och integrerad lösning som möter MyDentist behov och krav på hög kvalitet. Vi ser fram emot samarbetet för att fortsätta att leverera den bästa möjliga vården till patienter.”

Med detta samarbete kommer MyDentist att ha tillgång till den senaste tekniken och expertisen från Boneprox, vilket kommer att bidra till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och nöjdare patienter.

“Konekta har blivit oerhört positivt mottaget av våra behandlare som dagligen använder det och idag ser det som en självklarhet i deras arbete vilket stärker oss som attraktiv arbetsgivare ännu mer.” säger **** på MyDentist.

Tandea meddelar idag att man valt Boneprox som leverantör av radiologiska konsultationer med fokus på 3D- röntgen analyser, radiologisk ledningsansvar och specialistkonsultationer.

Boneprox erbjuder en avancerad plattform för radiologiska tjänster med hög kvalitet och tillgänglighet, som kommer att stärka Tandeas möjligheter att erbjuda bästa möjliga vård för sina patienter. Tandea fokuserar på en prisvärd tandvård till bästa kvalité och högsta tillgänglighet. De erbjuder allmän och specialiserad tandvård till vuxna och barn i området. Deras mål är att ge behovsanpassad och prisvärd tandvård med avancerad teknik som leder till friska tänder hela livet.

Deras kliniker strävar efter att ge trygghet och trivsel för såväl patienter som anställda. Tandeas fokus är att vara lyhörda för patientens behov och jobbar för att alltid hitta bästa lösningen för varje patient.

Med patientfokus passar Konekta som handen i handsken för Tandea, med minimal administration samt korta svarstider, effektiviserar Konekta behandling och diagnostik med fokus på trygghet och säkerhet.

“Vi är mycket glada över att samarbeta med Tandea. Vår moderna teknik och erfarenhet inom radiologi kommer att bidra till att Tandea kan erbjuda sina patienter bästa möjliga tjänster,” säger Peder Remman, VD på Boneprox.

Tandea är en ledande tandvårdsklinik med fokus på patientens välbefinnande och hälsa. Genom att använda Boneprox tjänster för radiologi, kommer Tandea att kunna fortsätta att leverera högsta kvalitet på sina tjänster.

“Konekta gör det möjligt för våra behandlare att snabbt och smidigt få hjälp av specialister på andra sidan. Det skapar trygghet för våra behandlare och ökar kvalitén på vården.” säger Hanne Sliwo, VD & grundare

Boneprox, ledande leverantör av radiologiska tjänster, meddelar idag att de vunnit upphandling med den norska regionen Fylke för att leverera radiologiska konsultationer.

Tjänsten innefattar avancerad bilddiagnostik och expertkonsultationer där Boneprox kommer att använda den senaste teknologin för att erbjuda snabba diagnoser och behandlingsförslag.

“Vi är mycket glada över att vinna upphandlingen och ser fram emot att arbeta tillsammans med region Fylke för att erbjuda högkvalitativa radiologiska tjänster till patienter och kunder”, säger Peder Remman. “Vi är övertygade om att vår expertis och teknologi kommer göra skillnad för patienterna och i längden bidra till bättre hälsa och välbefinnande.”

Boneprox erbjuder redan flera tjänster i Norge och ser fram emot att samarbeta med lokala vårdgivare för att optimera patienternas vård.

ARTIFICIELL INTELLIGENS Med hjälp av AI kan Boneprox hitta patienter med risk för benskörhet vid ett vanligt besök hos tandläkaren. Nyligen tilldelades de Sveapriset för bästa innovation inom eHälsa.

Sveapriset delades ut i samband med Kvalitetsmässan tidigare i maj. Priset går till bästa innovation inom eHälsa. Av de fem finalisterna var det Boneprox som utsågs till vinnare.

Boneprox använder sig av AI-analys av helt vanliga tandröntgenbilder för att identifiera riskpatienter för bland annat benskörhet.

Algoritmerna kan även användas för att hitta riskpatienter för andra systemsjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Peder Remman, vd och grundare av företaget, hur känns det nu, några dagar efter prisutdelningen?
– Det känns fantastiskt roligt och är en bekräftelse på att vi gör något rätt. Teamet jobbar stenhårt för att kunna effektivisera diagnostiken inom tandvården såväl som sjukvården och att det uppmärksammas på det här sättet är helt underbart.

Sveapriset belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Berätta, vad har ni gjort?
– Boneprox har idag en patenterad programvara med hjälp av AI som kan upptäcka riskpatienter baserat på en helt vanlig tandröntgen. Det som är så fantastisk är att vi använder oss av befintlig patientkontakt där man tar en helt vanlig röntgenbild för att identifiera karies till exempel. Det innebär alltså ingen extra strålning.

– Programvaran är idag inbyggd i en unik Saas plattform som gör det enkelt och säkert att skicka patientinformation för analys. Eftersom våra anslutna kliniker började efterfråga andra analyser har vi nu öppnat Sveriges första digitala specialistklinik. Det innebär att vi har förkortat tiden för våra anslutna kliniker för att få en specialistkonsultation inom exempelvis oral cancer från åtta månader ner till svar samma dag.

På vilket sätt kan ert arbete bidra till en bättre vård?
– Det Boneprox gör är att vi helt enkelt löser ett problem på sjukvårdssidan genom att använda tandvården. Tandvården är en perfekt instans för att avlasta sjukvården eftersom de flesta besöker sin tandläkare i förebyggande syfte.

– Man brukar säga att munnen är kroppens spegel – eftersom man kan hitta tidiga tecken till systemsjukdomar baserat på den orala hälsan. Och det har visat sig att man kan hitta en hel del risktecken baserad på information som redan finns hos tandläkaren, som till exempel vanliga röntgenbilder. På så sätt kan man jobba med tvärsektoriella samarbeten för att avlasta och förbättra diagnostiken.

Har ni andra intressanta AI-projekt på gång?
– Det finns några stora AI-projekt vi arbetar på just nu för att identifiera andra sjukdomar, både orala och systemsjukdomar baserat på information man samlar in hos tandläkaren. Projekten går oerhört bra och vi är optimistiska till att vi inom kort kommer kunna visa upp resultaten.

Vad betyder det för er att vinna det här priset?
– Den fantastiska bekräftelsen som Sveapriset medför betyder uppmärksamhet kring vilka möjligheter som finns kring de utmaningarna som vi belyser. Vi ser även redan nu att priset har fungerat som en utmärkt dörröppnare för att initiera kontakt med rätt beslutsfattare samt att kunna accelerera så att innovationen kan nå ut till de patienter som behöver det betydligt snabbare.

Hur har ni firat?
– Vi har ju idag ett fantastiskt trevligt gäng på kontoret så vi har firat lite tillsammans på kontoret med någon flaska bubbel. Pengarna kommer vi att använda för att lägga ännu fler resurser på kvalitetssäkring av framtida produkter samt att informera om vilka möjligheter som finns inom tandvården och sjukvården.

Källa: https://kvalitetsvard.se/anvander-ai-for-att-hitta-tidiga-tecken-pa-benskorhet/

SveaPriset 2021 tilldelas Boneprox, för en lösning som kopplar ihop tandvården med sjukvården vilket bidrar till en förbättring av folkhälsan. Genom AI-analys av tandröntgenbilder kan Boneprox identifiera riskpatienter för systemsjukdomar som benskörhet i ett tidigt skede och på så sätt förebygga framtida frakturer.

SveaPriset delas ut sedan 2007 och belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Prisutdelningen ägde rum i samband med Kvalitetsmässans invigning på Svenska Mässan under måndag kväll.

Juryns motivering lyder:

Genom AI-analys av helt vanliga tandröntgenbilder kan Boneprox identifiera riskpatienter för systemsjukdomar som benskörhet i ett tidigt skede och på så sätt förebygga framtida frakturer. Boneprox algoritmer har även visat stor potential för att hitta riskpatienter för andra systemsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Innovationen kopplar ihop tandvården med hälso- och sjukvården och öppnar upp för en naturlig koppling mellan de båda sektorerna. Metoden kan bidra till att avlasta hälso- och sjukvården med hjälp av information från tandvården och inte minst ger den ökade förutsättningar för bättre hälsa genom tidig diagnostisering.

Juryn för SveaPriset 2021 bestod av:

Maja Fjaestad (juryns ordförande), statssekreterare Socialdepartementet, Fredrik Lennartsson, direktör Sveriges Kommuner och Regioner, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges Läkarförbund, Anders Brinne, områdesledare precisionshälsa Vinnova, Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan, och Hanna Lobosco (juryns sekreterare), kansliråd Socialdepartementet.

Om SveaPriset

SveaPriset instiftades 2007 och belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. SveaPriset delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. Den vinnande innovationen belönas med 100 000 kr och glasskulpturen Svea, designad av glaskonstnären Kjell Engman. Bakom SveaPriset står Föreningen Sveriges Socialchefer, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Vinnova, Vision, Vårdförbundet och Kvalitetsmässan.

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Kvalitetsmässan äger rum den 2–4 maj 2022 på Svenska Mässan.

Boneprox er Årets Selskap i Business Challenge 2021.
Boneprox er kåret til «Årets Startup» og Cellink «Årets Alumni» i Business Challenge 2021. I år mottok forretningsutviklingsprogrammet hele 450 søknader.

Business Challenge, et forretningsutviklingsprogram for voksende selskaper, har for det ellevte året på rad kåret selskaper som anses å ha størst potensial for suksess.

Les hele artikkelen her: Boneprox är årets startup i Business Challenge

Årets 103 unge ideer 2021
Her er 103 inspirerende selskaper fra hele landet drevet av inspirerende unge gründere
Nå har Sveriges største forretningsorganisasjon «Företagarna» utgitt for sjette år på rad «Årets 103 unga idéer 2021» – en toppliste over inspirerende, innovative selskaper hvor en av grunnleggerne er maksimalt 35 år gamle.

Formålet med listen er å fremheve forbilder som takket være entreprenørskap bidrar til utvikling, mangfold og velferd.

Vi er stolte av at Boneprox nå er på listen.

Se mer her: Årets 103 unga idéer 2021

Sveapriset ble etablert i 2007 og belønner den beste innovasjonsideen innen e-helse.

Prisen retter oppmerksomhet mot innovative løsninger for e-helse som bidrar til effektivitet og kvalitet i helsevesenet, tannhelse, omsorg og sosiale tjenester. Hensikten er å stimulere IT-innovasjoner som fornyer og forbedrer svensk helse og omsorg.

Bak Sveapriset står Föreningen Sveriges Socialchefer, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Vinnova, Vision, Vårdförbundet och Kvalitetsmässan.

Les mer her: Fem innovationer inom eHälsa nominerade till SveaPriset

HealthTech Award, som utdelades för första gången, är ett helt nytt samarbete mellan nätverket GREAT och Vitalis. Tanken är att lyfta fram innovationer som gör skillnad för människors liv och hälsa.

Första mottagare av priset blev Boneprox, ett Göteborgs-baserat företag som utvecklat en metod att med hjälp av AI, artificiell intelligens, analysera vanliga tandröntgenbilder för att se om patienten löper risk för benskörhet.

Juryns motivering är bland annat:

“Med banbrytande perspektiv, som kopplar ihop munnen med resten av kroppen, har vinnaren av HealthTech Award 2021 en patenterad lösning till gagn för den enskilde individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort.”

Läs mer om priset här: De tog prisen på Vitalis: Smarta initiativ för friskare och rikare liv

Boneprox har beviljats ​​11 miljoner norska kronor
Bildanalys- och techbolaget Boneprox har beviljats ​​11 miljoner norska kronor för ett forskningsprojekt inom tandhälsa baserat på AI (artificiell intelligens).

Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom AI och tandhälsa. Vi vill koppla ihop alla hälsosektorer så att den orala hälsan i framtiden kommer att kopplas till resten av kroppen.

Läs hela artikeln här (NO): Stort forskningsprosjekt innen AI og tannhelse

Norges forskningsråd satsar på AI för tidig upptäckt av sjukdomar
Nu satsar Norges forskningsråd 11 miljoner kronor på att utveckla teknik för tidig upptäckt av abnormaliteter och orala sjukdomar med hjälp av artificiell intelligens.

Tanken är att maskinen ska kunna lära sig att hitta det som människan inte kan se, så att man kan använda detta som ett hjälpverktyg för att jobba preventivt.

Boneprox som idag har en plattform för bildanalys, har nu fått uppdraget att projektleda arbetet.

Läs hela artikeln här: – Miljoner satsas på nytt AI-verktyg

Boneprox får 11 miljoner kronor till att finansiera en av världens största forskningsprojekt inom tandvård baserat på AI.

Läs hela artikeln här (Finansavisen): Får 11 millioner til AI-prosjekt for tannhelse

Bildanalys- och dental tech-bolaget Boneprox har tilldelats 11 miljoner kronor för att leda ett av världens största forskningsprojekt inom tandvård med AI (artificiell intelligens).

Det är Norges Forskningsråd och «Innovationsprojekt i Näringslivet» som satsar på projektet ”AI-Dentify.” Forskningsprojektet har ett värde på mer än 21 miljoner kronor. Boneprox har fått med sig tunga partners in i projektet som SINTEF och Center for Oral Health Services and Research för att använda A.I vid analys av röntgenbilder för att identifiera orala sjukdomar. Datan som ska användas är från HUNT4 (Hälsoundersökningen i Trøndelag) och projektet kommer att pågå i ca. 4 år. HUNT är en av världens största hälsoundersökningar.

“Förekomsten av orala sjukdomar, främst karies och parodontal sjukdom, ökar över hela världen, inklusive Sverige, vilket resulterar i allvarliga hälso- och ekonomiska konsekvenser samt reducerar livskvaliteten för de drabbade. Dessutom har vi Covid-19-pandemin utöver detta” Theodor Remman

Theodor Remman (medgrundare av Boneprox) och hänvisar till en ny studie «Journal of Clinical Periodontology» publicerad av European Federation of Periodontology (EFP).

“Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom A.I analys och tandhälsa. Vi är därför är vi stolta och mycket tacksamma över att Norges Forskningsråd delar vår vision. Boneprox vill koppla ihop hälsosektorerna så att den orala hälsan i framtiden framträder som en del av kroppen” Theodor Remman

Boneprox grundades 2013 av Anton Kärrbrink, Peder Remman och Theodor Remman. Boneprox är den första i sitt slag som ansluter tandvården till sjukvården genom förebyggande metoder för att förbättra den allmänna folkhälsan baserat på tandröntgenbilder.

Mer information från the Research Council of Norway: AI-Dentify – Vurdering av orale sykdommer ved bruk av røntgenbilder og kunstig intelligens

BioGaia AB har startat ett dotterbolag vid namn BioGaia Invest med totalt 150 miljoner SEK (17,6 miljoner USD)

(EN) Sweden-based probiotics player BioGaia AB has equipped a new subsidiary coined BioGaia Invest with a total of SEK150 million (US$17.6 million). Invests in Boneprox. Read the whole article

Dental tech-bolaget Boneprox siktar på nya marknader med hälsoföretaget BioGaia som en industriell partner och investerare. Den nya kapitalinjektionen ska gå till internationell expansion och vidareutveckling av produktportföljen.

BackingMinds investerade i Boneprox i oktober 2019 som med sitt patenterade AI-verktyg identifierar folksjukdomar genom att analysera vanliga tandröntgenbilder. Under det senaste året har företaget breddat sitt erbjudande med en teknisk plattform som snabbt har blivit Skandinaviens digitala specialistklinik inom tandvård.

Nu tar bolaget in ytterligare 11msek från BioGaia och BackingMinds. BioGaia är ett globalt hälsobolag med närvaro i över hundra länder och ska stödja Boneprox i sin internationella expansion.

Boneprox är ett innovativt företag som har en mycket intressant produkt för att upptäcka benskörhet. Vi ser stora möjligheter att lansera denna globalt i kombination med vår produkt för patienter med låg bentäthet. Framöver finns stor potential att tillsammans utveckla fler produkter och tjänster för en internationell marknad, säger Sebastian Schröder, EVP Business Development på BioGaia.

“Vi är experter på bilddiagnostik där den tekniska grunden utgörs av machine learning och AI. Det är en teknik som blir allt mer efterfrågad inom tand- och sjukvården. Det var så vi började med vår första produkt där man med hjälp av en vanlig tandröntgenbild kan avläsa risken för benskörhet. Vi är väldigt glada över att BioGaia vill teama upp med oss och BackingMinds på vår resa nu när vi går utanför Skandinaviens gränser” Peder Remman CEO och medgrundare

Kontakta Peder Remman för mer information,

info@boneprox.se

0702-805599

OM BONEPROX

Boneprox​ grundades 2013 av Anton Kärrbrink, Peder Remman och Theodor Remman. Bolaget tillhandahåller digitala specialistutlåtanden och AI-verktyg för preventiv screening av hälsotillstånd och folksjukdomar. Boneprox bygger sina produkter i nära samarbete med tandläkare, Sahlgrenska Science Park och Aleap. ​www.boneprox.se​.

OM BACKINGMINDS

BackingMinds är Venture Capital-bolaget som investerar i tillväxtbolag och vertikaler som branschen ofta missar. Bolaget grundades 2016 av entreprenörerna Sara Wimmercranz och Susanne Najafi och har bolag som TransferGalaxy, Dynamic Code och TrusTrace i portföljen. www.backingminds.com

Backing Minds investerade i Boneprox i oktober 2019. Sedan dess har Boneprox etablerat sig med sitt patenterade AI-verktyg som identifierar folksjukdomen benskörhet genom att analysera vanliga tandröntgenbilder. Under det senaste året har företaget breddat sitt erbjudande med en teknisk plattform som snabbt har blivit Skandinaviens digitala specialistklinik?? inom tandvård.

OM BIOGAIA

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.se

BioGaia Invest (BGI) – ett nytt dotterbolag som fokuserar på innovativa investeringar för att främja BioGaias tillväxt

BGI har investerat cirka 10,5 miljoner kronor i Boneprox i en riktad emission där även tidigare ägaren, riskkapitalbolaget Backing Minds, deltar. I samband med investeringen kommer Boneprox och BioGaia Japan att samarbeta för att upptäcka riskpatienter för benskörhet, samtidigt som BioGaias benhälsoprodukt, BioGaia Osfortis, kommer att erbjudas till personer med låg bentäthet.

Läs hela artikeln här: BioGaia Invest (BGI) – ett nytt dotterbolag som fokuserar på innovativa investeringar för att främja BioGaias tillväxt

Svenska Boneprox använder artificiell intelligens för att diagnosticera stora folksjukdomar som benskörhet. Nu tar vårdteknikbolaget in ytterligare 11 miljoner kronor i kapital.

Tandläkaren Kjell Kärrbrink upptäckte en metod för att se om en person låg i riskzonen för benskörhet, genom att analysera röntgenbilder av käkbenet.

Svenska Boneprox använder artificiell intelligens för att diagnosticera stora folksjukdomar som benskörhet. Nu tar vårdteknikbolaget in ytterligare 11 miljoner kronor i kapital.

“Boneprox är ett innovativt företag som har en mycket intressant produkt för att upptäcka benskörhet. Vi ser stora möjligheter att lansera denna globalt i kombination med vår produkt för patienter med låg bentäthet. Framöver finns stor potential att tillsammans utveckla fler produkter och tjänster för en internationell marknad” Sebastian Schröder

Läs hela artikeln här: Vill upptäcka folksjukdom hos tandläkaren – tar in miljoner från Biogaia

Boneprox meddelade idag att de har gått med i, NVIDIA Inception Program, ett program som är utformat för att hjälpa bolag som revolutionerar branscher med framsteg inom AI och datavetenskap.