Homepage2023-01-23T14:55:17+00:00

Med innovativ teknologi och ledande forskning utvecklar vi framtidens digitala tand- & sjukvårdslösningar.

Läs mer om oss

Våra tjänster

Ett nätverk av specialister och kliniker

Konekta är en digital tjänst där kliniker, tandläkare och specialister möts och arbetar tillsammans digitalt. Plattformen är utvecklad för och av tandvårdspersonal tillsammans med Boneprox för att öka tillgängligheten till specialistkompetens och säker kommunikation mellan kollegor inom tandvårdsbranschen.

Konekta du också!

Tandvårdens digitala utbildningsplattform

En digital utbildningsplattform där vi är stolta att kunna presentera några av Sveriges främsta föredragshållare inom sina respektive specialistområden.

Besök Tandakademin

Boneprox – forskning och utveckling (A.I)

Boneprox satsar stort inom forskning och utveckling. Vi fokuserar på koppling mellan tandvård och sjukvård samt artificiell intelligens.

Ta del av framtidens vård här

Från innovation till verklighet

Boneprox arbetar för att effektivisera tand- och sjukvården, med fokus på trygghet och säkerhet. Genom våra nära samarbeten med tand- och sjukvårdspersonal säkerställer vi att våra innovationer bemöter patienten, kliniken samt specialistens behov.

Nyheter

Go to Top