BONEPROX LEDER VÄRLDENS STÖRSTA FORSKNINGSPROJEKT INOM AI FÖR TANDVÅRDEN

Boneprox får 11 miljoner för att leda ett av världens största A.I-forskningsprojekt inom tandvård

Bildanalys- och dental tech-bolaget Boneprox har tilldelats 11 miljoner kronor för att leda ett av världens största forskningsprojekt inom tandvård med AI (artificiell intelligens).

Det är Norges Forskningsråd och «Innovationsprojekt i Näringslivet» som satsar på projektet ”AI-Dentify.” Forskningsprojektet har ett värde på mer än 21 miljoner kronor. Boneprox har fått med sig tunga partners in i projektet som SINTEF och Center for Oral Health Services and Research för att använda A.I vid analys av röntgenbilder för att identifiera orala sjukdomar. Datan som ska användas är från HUNT4 (Hälsoundersökningen i Trøndelag) och projektet kommer att pågå i ca. 4 år. HUNT är en av världens största hälsoundersökningar.

Förekomsten av orala sjukdomar, främst karies och parodontal sjukdom, ökar över hela världen, inklusive Sverige, vilket resulterar i allvarliga hälso- och ekonomiska konsekvenser samt reducerar livskvaliteten för de drabbade. Dessutom har vi Covid-19-pandemin utöver detta

Theodor Remman

Theodor Remman (medgrundare av Boneprox) och hänvisar till en ny studie «Journal of Clinical Periodontology» publicerad av European Federation of Periodontology (EFP).

Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom A.I analys och tandhälsa. Vi är därför är vi stolta och mycket tacksamma över att Norges Forskningsråd delar vår vision. Boneprox vill koppla ihop hälsosektorerna så att den orala hälsan i framtiden framträder som en del av kroppen

Theodor Remman

Boneprox grundades 2013 av Anton Kärrbrink, Peder Remman och Theodor Remman. Boneprox är den första i sitt slag som ansluter tandvården till sjukvården genom förebyggande metoder för att förbättra den allmänna folkhälsan baserat på tandröntgenbilder.

Mer information från the Research Council of Norway: AI-Dentify – Vurdering av orale sykdommer ved bruk av røntgenbilder og kunstig intelligens