Forskning och utveckling

Med innovativ teknologi och ledande forskning utvecklar vi framtidens digitala tand- & sjukvårdslösningar

Boneprox – forskning och utveckling (A.I)

Boneprox satsar stort inom forskning och utveckling. Vi fokuserar på koppling mellan tandvård och sjukvård samt artificiell intelligens. Vi arbetar för att effektivisera tand- och sjukvården, med fokus på trygghet och säkerhet. Genom våra nära samarbeten med tand- och sjukvårdspersonal säkerställer vi att våra innovationer bemöter patienten, kliniken samt specialistens behov.

Vår modell för kariesdetektering är baserad på Nordeuropas största datainsamling av intraorala röntgenbilder som har kommenterats av 6 olika specialister. Modellen klassificerar karies i sju olika kategorier. De fem första kategorierna motsvarar Espelid och Tveits betygskriterier för karies:

    • Grad 1 (1): radiolucens (röntgenskugga på grund av brist på material) in i den yttre halvan av emaljen.
    • Grad 2 (2): radiolucens i den inre halvan av emaljen, sprider sig inte in i dentinet.
    • Grad 3 (3): radiolucens in i den yttre tredjedelen av dentinet, dvs inom en tredjedel (1/3) av dentinet
    • Grad 4 (4): radiolucens till två tredjedelar av dentintjockleken.
    • Grad 5 (5): radiolucens i den inre tredjedelen av dentinet.

De återstående två kategorierna avser: sekundära lesioner (SL), lesioner relaterade till fyllningar och andra förfaranden. och andra radiolucenta områden som användaren inte kan identifiera som någon av de tidigare kategorierna (okänd klass (UNK)).
Ladda upp valfri intraoral röntgen och du kommer omedelbart att få en utdata som visar lokaliseringen och identifieringen av proximal karies, klassificerad som antingen Emalj [grad 1 & 2], Dentin [grad 3-5] eller Sekundär lesion [ grad 6 & 7].

Modellen för benförlust är baserad på vår tandsegmenteringsalgoritm, kombinationen beräknar procentandelen av benförlust på både maxilla och mandibeln. Modellen utvärderar en panoramaröntgen genom att identifiera emaljen på varje tand, käklinjen i både maxilla och mandibeln samt generera tandens spets. Själva tjänsten/produkten kommer att visa varje tand med de tre segmenten och ett procentuellt värde för relativ benförlust, allt visualiserat med färger för att enkelt identifiera områden av intresse.

Kefalometriska modellen kan omedelbart tillhandahålla landmärkes- och vinkeldetektion för att hjälpa tandläkare och specialister att utvärdera och hjälpa patienter. Modellen kartlägger för närvarande de 21 vanligaste landmärkena [1] och genererar vinkelplanen baserat på input från användaren. Modellen kan för närvarande generera plan i enlighet med de 12 mest använda analysmetoderna [2]. Modellens utdata är interaktiv vilket innebär att användaren kan ändra placeringen av landmärken och vinkel efter att modellen har slutfört sin analys.

[1] Sella, Nasion, Orbitale, Porion, Subspinale, Supramentale, Pogonion, Menton, Gnathion, Gonion, Incision inferius, Incision superius, Upper lip, Lower lip, Subnasale, Soft tissue pogonion, Posterior nasal spine, Anterior nasal spine, Articulare, A. point, B. point

[2] Steiner analysis, Wits analysis, Delaire analysis, Downs analysis, Bjork analysis, Tweed analysis, Jarabak analysis, Ricketts analysis, Sassouni analysis, Harvold analysis, McNamara analysis, COGS analysis

Boneprox har utvecklat en algoritm för att räkna och märka antalet tänder, på panoramaröntgen, enligt FDI World Dental Federation-notationen (“FDI-notation” eller “ISO 3950“). Att räkna tänder på ett effektivt och exakt sätt med hjälp av datorkännedom effektiviserar en annars enkel men tidskrävande uppgift för tandläkare, denna modell används även i kombination med våra andra modeller för att navigera röntgenbilder och göra det lätt för användaren att läsa rapporter och visualisering som kan förbättra patientkommunikationen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra priser och vad som passar just dig? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare och vi kör gärna en kort demo med dig för att gå igenom funktionalitet och eventuella frågor.

Support

Maila Peder
+46 702 805 599
Maila Jacob
+46 731 159 420
Maila Theodor
+47 480 52 758
Maila Sofia
+46 761 175 091