Boneprox får 11 miljoner för att leda ett av världens största AI-forskningsprojekt inom tandvård

Det är Norges Forskningsråd och «Innovationsprojekt i Näringslivet» som satsar på projektet ”AI-Dentify.” Forskningsprojektet har ett värde på mer än 21 miljoner kronor. Boneprox har fått med sig tunga partners in i projektet som SINTEF och Center for Oral Health Services and Research för att använda A.I vid analys av röntgenbilder för att identifiera orala sjukdomar. Datan som ska användas är från HUNT4 (Hälsoundersökningen i Trøndelag) och projektet kommer att pågå i ca. 4 år. HUNT är en av världens största hälsoundersökningar.

Förekomsten av orala sjukdomar, främst karies och parodontal sjukdom, ökar över hela världen, inklusive Sverige, vilket resulterar i allvarliga hälso- och ekonomiska konsekvenser samt reducerar livskvaliteten för de drabbade. Dessutom har vi Covid-19-pandemin utöver detta

Theodor Remman, medgrundare av Boneprox

Theodor hänvisar till en ny studie «Journal of Clinical Periodontology» publicerad av European Federation of Periodontology (EFP). 

Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom A.I analys och tandhälsa. Vi är därför är vi stolta och mycket tacksamma över att Norges Forskningsråd delar vår vision. Boneprox vill koppla ihop hälsosektorerna så att den orala hälsan i framtiden framträder som en del av kroppen

Theodor Remman

Läs mer nedan: