Information om metod och vetenskapliga studier

Bakgrund

Inom odontologin har man genom åren forskat mycket på ben och benkvalitet i käkarna. Generellt har tandläkare hög kompetens och god vana vid att bedöma benstrukturen på röntgenbilder, både intraorala och på panoramabilder.

I en stor europeisk studie från 2007, ”Osteodent”, bekostad av EU, visades tydligt på sambandet mellan benstrukturen i käkarna och BMD-värdet i höft och kota.

Flera studier och avhandlingar visar på samma sak som entydigt visar på sambandet mellan trabekelstrukturen i underkäken och prevalensen för framtida frakturer.

Baserat på data från Osteodent-studien och i samarbete med Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola har ett program och en metod tagits fram, där tandläkare på en digital röntgenbild av underkäkens premolarområde automatisk kan värdera trabekelstrukturen i ett ROI. Med detta som grund och tillsammans med frågor från anamnesupptagningen om tidigare fragilitetsfraktur, ärftlighet och eventuell medicinering kan patienten få ett besked om hon/han ligger i riskzonen för att vara benskör och därmed ha en ökad risk för fragilitetsfrakturer

Metoden

Boneprox gör en datoriserad granskning av digitala bilder vilket ger en enhetlig, standardiserad och operatörsoberoende analys av benkvaliteten. Programvaran använder intraorala röntgenbilder från en definierad region i underkäkens (mandibeln) premolarområde för att mäta den trabekulära densiteten och ge en indikation på risk för osteoporos.

Programvaran använder digitala bildalgoritmer i kombination med artificiell intelligens för att automatiskt placera ROI (region of interest) i det optimala området och analysera den trabekulära strukturen i den valda regionen.

Boneprox vision är att upptäcka risk för osteoporos innan den första frakturen uppstår. Boneprox Cut-off-point för risk baserar sig därmed på T-score <- 1 (osteopenia).

Boneprox cut-off-point:

< 6300 för tät ben = negativt resultat (n)

 > 6300 för glest ben = positivt resultat (p)

Tandläkaren ger ingen diagnos eller ett behandlingsförslag utan gör bara ett ställningstagande utifrån en tagen röntgenbild och några anamnestiska frågor och redovisar detta resultat och ber patienten kontakta sin husläkare eller remitterar patienten vidare till sjukvården. Flera tandvårdskliniker öppnar nu upp för att ge sina patienter den här möjligheten. 

Tjänsten får under inga omständigheter användas i stället för kontakt, undersökning eller behandling av en läkare. Vår analys, trots en hög grad av träffsäkerhet, ett rekommendationsverktyg och ger därför ingen diagnos. Positivt analysresultat kan ligga till grund för ytterligare undersökning.

Referencer

 1. ”The use of visual assessment of dental radiographs for identifying women at risk of having osteoporosis:The OSTEODENT project.”
  Lindh C, Horner K, Jonasson G, Olsson P, Rohlin M, Jacobs R, Karayianni K, van der Stelt P, Adams J, Marjanovic E, Pavitt S, Devlin H.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008 Feb 23
 2. ”Trabecular pattern in the mandible as bone fracture predictor.”
  Jonasson Grethe, Alstad Torgny, Vahedi Flor, Bosaeus Ingvar, Lissner Lauren, Hakeberg Magnus.
  Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics 2009:108(4):e42-51
 3. ”A prospective study of mandibular trabecular bone to predict fracture incidence in women: A lowcost screening tool in the dental clinic.”
  Jonasson G, et al,
  Bone Oct.2011.
 4. ”Mandibular bone structure, bone mineral density, and clinical variables as fracture predictors: a 15-year follow-up of female patients in a dental clinic.”
  Grethe Jonasson, PhD,a,b and Annika Billhult, PhD.
  ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY, Vol. 116 No. 3 September 2013
 5. ”Att upptäcka benskörhet med digital röntgen – en odontologisk åtgärd?” En klinisk studie.
  Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Diarienummer:2007/602-31/4
  Redovisat vid Odontologiska Riksstämman 2010 i Vetenskapligt Program och granskat av Svenska Tandläkare-Sällskapet.
 6. ”Mandibular trabecular bone as fracture indicator in 80-year-old men and women”
  Hassani-Nejad A, Ahlqwist M, Hakeberg M, Jonasson G.
  Eur J Oral Sci 2013; 121: 525–531. © 2013
 7. ”Mandibular trabecular bone structure in adults with Crohn’s disease”
  Grethe Jonasson & Fredrik Lindberg & Alberto Jorge & Torgny Alstad & Hossein Kashani

Ongoing studies:

https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2018/Kakbenet-kan-avsloja-benskorhet/

”Påverkan på käkarnas benvävnad hos kvinnor med endokrint responsiv bröstcancer i tidigt stadium under behandling med aromatashämmare” Dnr 2014/285-31

”Prognostic value of intraoral radiograph estimating osteoporosis and risk for bonefracture.” Project number : 233191

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]