MILJONER SATSAS PÅ NYTT AI-VERKTYG – (Tandläkartidningen)

Norges forskningsråd satsar på AI för tidig upptäckt av sjukdomar

Nu satsar Norges forskningsråd 11 miljoner kronor på att utveckla teknik för tidig upptäckt av abnormaliteter och orala sjukdomar med hjälp av artificiell intelligens.

Tanken är att maskinen ska kunna lära sig att hitta det som människan inte kan se, så att man kan använda detta som ett hjälpverktyg för att jobba preventivt.

Boneprox som idag har en plattform för bildanalys, har nu fått uppdraget att projektleda arbetet.

Läs hela artikeln här: – Miljoner satsas på nytt AI-verktyg