STORT FORSKNINGSPROJEKT INOM AI OCH TANDHÄLSA

Boneprox har beviljats ​​11 miljoner norska kronor

Bildanalys- och techbolaget Boneprox har beviljats ​​11 miljoner norska kronor för ett forskningsprojekt inom tandhälsa baserat på AI (artificiell intelligens).

Det finns ingen anledning till att vi  inte ska ligga i framkant i världen inom AI och tandhälsa. Vi vill koppla ihop alla hälsosektorer så att den orala hälsan i framtiden kommer att kopplas till resten av kroppen.

Läs hela artikeln här (NO): Stort forskningsprosjekt innen AI og tannhelse